Wrocław z wyboru

Temat: bezpłatne użyczenie lokalu a konsekwencje prawne/podatki

  Najważniejsze jest , to co jest zapisane w UMOWIE !

W ostatnich latach , dwukrotnie spotkałem się z przypadkiem kłopotów różnych w związku z Umową Użyczenia :!:
Wzory takich Umów mozna znaleść w Internecie .

#.1. Syn posiadający mieszkanie (własnościowe-spółdzielcze) wyjechał zagramanicę (na dłuuuugo).
Aby zachować mieszkanie "pod opieką" sporządził Umowę Użyczenie dla MATKI.
Matka z uwagi na warunki różne wprowadziła się do tegoż mieszkania i sobie spokojnie żyje/mieszka (ponad 10 lat).....
Za rachunki (wszelkie) płaci Matka.
Z uwagi na ceny itd. , Matce zaczyna brakować pieniędzy !!!
Składa Wniosek do Urzędu Miasta o "Dodatek Mieszkaniowy" !
No i CO ?
Wedle Urzędu "Dodatek" się należy (z uwagi na niskie dochody własne Matki),
ale dostać go NIE MOŻE , ponieważ w Umowie Użyczenia nie jest określone KTO ODPOWIADA za opłaty związane z użytkowaniem lokalu :!:

#.2.
Właściciel mieszkania sporządza ( "prawidłowo" ) Umowę Użyczenia z jednym małym przeoczeniem !
Nie wpisuje do kiedy Umowa jest ważna (ewentualnie - dożywotnio) z zastrzeżeniem, że z Użytkownikiem (w tym lokalu) nie ma prawa mieszkać "osoba trzecia" !
(niby proste)

Mijają lata.....
Użytkownik żeni się i ma trójke dzieci !!!
Nie są to "osoby trzecie" i mają prawo mieszkać.....
Później, później - właściciel mieszkania wraca ze "światowej tułaczki"
(jak to bywa wśród obecnej emigracji zarobkowej) i NIE MA GDZIE MIESZKAĆ :!:
Mieszkanie jest zbyt małe dla SZEŚCIU osób !!!

W rezultacie WŁAŚCICIEL mieszkania został bez miejsca do zamieszkania,
no bo UŻYCZYŁ mieszkanie na podstawie Umowy !
Nie ma możliwości zerwać takiej Umowy,
a wykwaterowanie rodziny z małymi dziećmi jest nie do zrobienia....

UWAŻAJCIE JAK I Z KIM PODPISUJECIE UMOWĘ (byle jaką) :!:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=135557Temat: Pisemna zgoda współwłaścicieli na rozbudowę i nadbudowę domu.
Pisemna zgoda współwłaścicieli na rozbudowę i nadbudowę domu.
  Witam!
Jestem posiadaczką 4/6 udziału w nieruchomości. Pozostała częśc należy do dwóch współwłaścicieli, którzy mają po 1/6. W swoim akcie notarialnym mam wpisaną służebnośc dla babci. W skład tej współwłasności wchodzą budynki gospodarcze oraz dom, a także grunty rolne. Ja z moją rodziną (mąż i dziecko), babcia oraz jeden ze współwłaścicieli jesteśmy tam zameldowani.
Plan zniesienia współwłasności jest dośc odległy, gdyż istnieje spór o grunty, a moi współwłaściciele rządają więcej niż należy się im wedle udziałów.
Ponieważ wspólne korzystanie z domu jest dośc niekomfortowe, chciałabym ten dom odrobinę rozbudowac oraz adaptowac poddasze, lub nadbudowac, jesli bedzie to konieczne-w tej chwili jest to strych. W przyszłości to należałoby do mnie, oraz istniejące juz 2 pokoje.Wejście z dworu bedzie wspólne, a następnie ze wspólnego korytarza osobne wejscia do mieszkania mojego i drugiego wspolwlasciciela.
Wiem, że żeby dostac pozwolenie na rozbudowę muszę miec zgodę moich współwłaścicieli. Narazie jest to tylko ustna zgoda, nie maja zastrzezen do moich planow. Ustalilismy wspolnie, ze taki podział domu bedzie w porzadku, a trzeci wspolwlasciciel ma użyczone grunty rolne- nie ma roszczen co do domu i zapewnia ze w przypadku znoszenia wspolwlasnosci tylko one go interesują.
Wiem, że sprawa dosc zagmatwana, ale przechodzę do sedna sprawy.
Chciałabym aby zgodę na planowane przeze mnie roboty budowlane zawarte były na pisemnej umowie. Tutaj mam ogromną prośbę i pytanie jak taką umowę sporządzic, co w niej zawrzec, abym mogła dołaczyc ją do wniosku o pozwolenie na budowe w urzedzie. W internecie nie mogę znaleśc wzoru.
Z góry dziękuję za porady.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=133920


Temat: HURA !!! DOPŁATA DO KREDYTÓW
Czy ktoś brał kredyt z dopłatą na rozbudowę?
Moja sytuacja:
Moja mama ma dom jednorodzinny. Chcielibyśmy z mężem wybudować się na tej działce. Podział działki i budowa domu jest w naszej sytuacji niemożliwa (mała działka, ograniczenia prawa budowlanego). Dlatego postanowilismy rozbudować "stary" dom.
Kredyt z dopłatą można otrzymać na rozbudowę domu, w wyniku której powstanie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Warunki:
1. nie możemy być właścicielami "starej" części - musimy budować się na własności mamy (jest to możliwe - wystarczy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. umowa użyczenia - ale cały czas wszystko co budujemy należy do mamy).
2. jak udokumentować, że powstanie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość? Czy po skończeniu budowy można starać się o podział geodezyjny domu i gruntu - na część mamy i naszą, czy może to być tylko wyodrębnienie lokalu mieszkalnego - część domu jest mamy, część domu nasza, ale grunt wspólny?
3. podobno, co mnie boli, lokal który powstanie po wybudowaniu nie może mieć więcej niż 75m, a nie jak w przypadku budowy domu do 140m?

Byłabym wdzięczna za podzielenie się doświadczeniami w tym temacie.

Ze strony BGK:
21. W jaki sposób można sfinansować rozbudowę domu jednorodzinnego kredytem preferencyjnym z dopłatami do odsetek?
Zgodnie z z zapisami art. 5 ust. 1 punkt 1) podpunkt f), ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, istnieje możliwość zastosowania dopłat do kredytu preferencyjnego zaciągniętego na nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że w wyniku takiej inwestycji powstanie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość.

Decyzja o udzieleniu kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania może zostać podjęta jedynie przez instytucję udzielającą takich kredytów na podstawie przedstawionych przez klientów dokumentów, w tym m.in. pozwolenia na budowę wydanego osobom ubiegającym się o kredyt preferencyjny (nie będącymi właścicielami obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane). Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118):
"Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wydana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
2. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane."
Wzór oświadczenia, o którym mowa w wyżej przytoczonym punkcie 2) art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 242 z 2004 r. poz. 2421). W przedmiotowym oświadczeniu musi zostać wskazane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rodzaj tego prawa (z wyłączeniem własności i współwłasności - z uwagi na wymogi art. 4.1 ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania) powinien zostać ustalony pomiędzy właścicielem budynku a osobami, które będą występować o pozwolenie na nadbudowę piętra budynku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie rodzaju tego prawa przy współudziale prawnika, tak aby zabezpieczone zostały interesy obu stron.

Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=62217